1.jpg

TECHNOLÓGIA

ZAKLADANIE STAVBY:
Základové konštrukcie zabezpečujú prenos vonkajšieho, úžitkového a vlastného zaťaženia celého objektu do únosnej základovej pôdy (t. j. do únosného podložia budovy). Pri zakladaní rodinných domov sa najčastejšie stretávame s dvomi druhmi základových konštrukcií. Sú to základové pásy a základové dosky. Základové pásy musia byť uložené vždy do nezamŕzajúcej hĺbky podľa konkrétnej teplotnej oblasti, v ktorej sa bude rodinný dom nachádzať.
 čítaj viac tu

STENY (HOTOVÉ PANELY):
Obvodové steny typu CLASSIC
Obvodové steny typu CLASSIC+

Vnútorné nosné steny
Vnútorné nenosné steny (priečky)

čítaj viac tu

STROPNÁ A STREŠNÁ KONŠTRUKCIA:
Stropné konštrukcie svojimi nosnými prvkami prenášajú prevažne zvislé zaťaženia od vlastnej tiaže konštrukcie, nenosných priečok, zariadenia a osôb. Najčastejšie používaná stropná konštrukcia v našich domoch je nazývaná drevená trámová.


Priehradové väzníky alebo priehradové nosníky sú moderným a efektívnym spôsobom riešenia strešných a zároveň stropných konštrukcií. Priehradové väzníky dokážu jednoducho a rýchlo preklenúť veľké rozpätia bez podopretia zvislými nosnými konštrukciami. čítaj viac tu

VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV:
Plastové okno Slovaktual STANDARD

Vonkajšie parapety z ohýbaného hliníkového plechu hrúbky do 1 mm.

Plastový komôrkový parapet.

Vchodové plastové dvere Slovaktual čítaj viac tu

VYKUROVANIE:
Súčasné  kvalitne zaizolované domy majú na vykurovanie celkom iné nároky než tie, ktoré sa u nás stavali ešte pred pár rokmi, celkom iné možnosti ponúka aj dnešná technika. To, že stavba z hľadiska tepelných strát obvodovými konštrukciami dosahuje také parametre že by sa mohla zaradiť medzi nízkoenergetické, resp. ultranízkoenergetické, je síce dôležitý, ale len prvý krok pri riešení problému. Druhou, rovnako dôležitou časťou je aj uplatnenie rôznych technických vymožeností, ktoré nám dnešné úsporné vykurovacie systémy ponúkajú tak, aby konečná spotreba energií bola naozaj taká nízka, ako sa požaduje. čítaj viac tu

SOLÁRNE KOLEKTORY:

Slnečný kolektor využíva dary prírody, ako slnečná energia a pomocou nej vám ohrieva  vodu. Slnečný kolektor pracuje 8-10 mesiacov v roku a takto môžete ušetriť až 80 % z ceny za elektrinu. Využitie týmto spôsobom ohriatej vody je nekonečný. Môžete ju využívať všade, kde teplú vodu bežne využívate v domácnosti napr. kúpanie, pranie alebo na ohrev vody v bazéne. Na využitie tejto skvelej možnosti, ako ušetriť stovky eur, bez potreby využitia hociakých iných zdrojov, ako elektrický prúd či zemný plyn. Stačí Vám len Tokyo Solar a sila prírody. čítaj viac tu

Montovaný_nízkoenergetický_dom_stavba_3.
Montovaný_dom_7.jpg
Priehradové väzníky.JPG
Plastové_okno_slovaktual_standard.jpg
incalzirea-locuintei-cum-se-monteaza-fol
solar1.jpg

Dom, ktorý vám ušetrí