STROPNÁ A STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

Stropné konštrukcie rozdeľujú budovu vertikálne. Svojimi nosnými prvkami prenášajú prevažne zvislé zaťaženia od vlastnej tiaže konštrukcie, nenosných priečok, zariadenia a osôb, prípadne mimoriadne zaťaženie. Okrem toho spĺňajú požiadavku protipožiarnej bezpečnosti, akustickej a tepelnej izolácie. Najčastejšie používaná stropná konštrukcia v našich domoch je nazývaná tiež trámová - ktorej základným nosným prvkom sú stropné trámy (stropnice), pravidelne rozmiestnené rovnobežne v osovej vzdialenosti 0,6 - 1,2 m, ktorú určuje statický posudok. Prierez stropníc je daný rozpätím stropu a jeho zaťažením. Kvôli vyššej únosnosti sa stropné trámy pokladajú nastojato. V súčasných konštrukciách sa z dôvodu vyššej únosnosti a možnosti preklenúť väčšie rozpätia používajú profily z lepeného lamelového dreva alebo profily so zloženým prierezom.

Tradičné väznicové sústavy drevených krovov so stojatou stolicou sú najrozšírenejšími nosnými strešnými konštrukciami. Sú charakterizované krokvami najčastejšie ukladanými kolmo na odkvap. Sú podopreté vodorovnými nosníkmi - väznicami, podľa  ktorých sú pomenované. Väznice sú nesené v určitých vzdialenostiach stolicami - plnými väzbami. Plné väzby sú konštrukčným jadrom celej sústavy. V každej stolici sa zaťaženie od krokiev prenáša ďalej stĺpikmi a vzperami na väzný trám, ktorý je osadený na zvislé nosné konštrukcie. Vodorovné vnútorné ťahové sily v stoliciach zachytávajú klieštiny tak, aby celá konštrukcia vyvolávala na svoje podpery len zvislé tlaky. Medzi plnými väzbami sú prázdne (jalové) väzby, v ktorých sú jednotlivé páry krokiev podopreté väznicami. Ich výhodou je jednoduchšia konštrukcia a pevné tesárske väzby prvkov krovu
 
Priehradové väzníky alebo priehradové nosníky sú moderným a efektívnym spôsobom riešenia strešných a zároveň stropných konštrukcií. Priehradové väzníky dokážu jednoducho a rýchlo preklenúť veľké rozpätia bez podopretia zvislými nosnými konštrukciami. Základným stavebným prvkom konštrukcie je priehradový väzník požadovaného tvaru. Väzník sa navrhuje pomocou autorizovaného softvéru a jeho vlastnosti zodpovedajú požiadavkám na únosnosť a deformáciu. Väzník je rovinná konštrukcia, z ktorej sa podľa projektu vytvára priestorová nosná konštrukcia strechy. Konštrukcia strechy je teda vytvorená jednotlivými rovinnými prvkami potrebného tvaru a konštrukčným systémom, ktorý tieto prvky spája a zabezpečuje ich stabilitu. Vývoj softvéru trvajúci niekoľko desaťročí dospel k verziám, ktoré jednotlivé rovinné prvky navrhujú ekonomicky, s maximálnym využitím prierezov.

Medzi výhody priehradových väzníkov patrí najmä:
- jednoduchá montáž krovu
- bezpečnosť a rýchlosť montáže krovu
- variabilita
- väzníkové krovy sú vhodné pre všetky typy striech
- nízka hmotnosť
- nie je potrebné stavať strop nad posledným podlažím
- skrátenie doby výstavby
- nie sú potrebné nosné vnútorné steny, čo sa prejaví aj v úspore nákladov pri zhotovení základovej dosky
- zastrešenie objektov s veľkým rozponom do 30 m, bez podopretia väzníka v strede
- certifikované morené rezivo triedy C24

 • Projekty domov

 • Montované domy

 • Infra vykurovacie fólie

 • Nízkoenergetické rodinné domy na kľúč

 • Slnečný kolektor

 • Rodinné domy v Bratislave

 • Rodinný dom Bratislava predaj kúpa prenájom

 • Ekologický dom

 • Zero waste rodinný dom

 • Stavba nízkoenergetického rodinného domu

 • Stavba ekologického domu Bratislava

 • Montovaný dom Štúrovo

 • Stavebný firma rodinný dom Štúrovo

Dom, ktorý vám ušetrí

NÁZOV A SÍDLO FIRMY:
Elprovod s.r.o.
Považanova 1856/2
841 02 Bratislava-Dúbravka

POBOČKA:
Komenského 229/47
943 01 Štúrovo

KONTAKTNÉ OSOBY:
Gabriel Gulyás (konateľ, realizácia)

+421 911 100 977


Szilárd Ecsek (projektovanie)

+421 905 422 883


E-mail: elprovod@gmail.com


web: www.elprovod.sk

 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • YouTube Social Icon

 • Projekty domov

 • Montované domy

 • Infra vykurovacie fólie

 • Nízkoenergetické rodinné domy na kľúč

 • Slnečný kolektor

 • Rodinné domy v Bratislave

 • Rodinný dom Bratislava predaj kúpa prenájom

 • Ekologický dom

 • Zero waste rodinný dom

 • Stavba nízkoenergetického rodinného domu

 • Stavba ekologického domu Bratislava

 • Montovaný dom Štúrovo

 • Stavebný firma rodinný dom Štúrovo

© 2015 Designed by Yena.studio for Elprovod.sk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now