1.jpg

STROPNÁ A STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

Stropné konštrukcie rozdeľujú budovu vertikálne. Svojimi nosnými prvkami prenášajú prevažne zvislé zaťaženia od vlastnej tiaže konštrukcie, nenosných priečok, zariadenia a osôb, prípadne mimoriadne zaťaženie. Okrem toho spĺňajú požiadavku protipožiarnej bezpečnosti, akustickej a tepelnej izolácie. Najčastejšie používaná stropná konštrukcia v našich domoch je nazývaná tiež trámová - ktorej základným nosným prvkom sú stropné trámy (stropnice), pravidelne rozmiestnené rovnobežne v osovej vzdialenosti 0,6 - 1,2 m, ktorú určuje statický posudok. Prierez stropníc je daný rozpätím stropu a jeho zaťažením. Kvôli vyššej únosnosti sa stropné trámy pokladajú nastojato. V súčasných konštrukciách sa z dôvodu vyššej únosnosti a možnosti preklenúť väčšie rozpätia používajú profily z lepeného lamelového dreva alebo profily so zloženým prierezom.

Drevený_strop_2.jpg
Drevený_strop_1.jpg

Tradičné väznicové sústavy drevených krovov so stojatou stolicou sú najrozšírenejšími nosnými strešnými konštrukciami. Sú charakterizované krokvami najčastejšie ukladanými kolmo na odkvap. Sú podopreté vodorovnými nosníkmi - väznicami, podľa  ktorých sú pomenované. Väznice sú nesené v určitých vzdialenostiach stolicami - plnými väzbami. Plné väzby sú konštrukčným jadrom celej sústavy. V každej stolici sa zaťaženie od krokiev prenáša ďalej stĺpikmi a vzperami na väzný trám, ktorý je osadený na zvislé nosné konštrukcie. Vodorovné vnútorné ťahové sily v stoliciach zachytávajú klieštiny tak, aby celá konštrukcia vyvolávala na svoje podpery len zvislé tlaky. Medzi plnými väzbami sú prázdne (jalové) väzby, v ktorých sú jednotlivé páry krokiev podopreté väznicami. Ich výhodou je jednoduchšia konštrukcia a pevné tesárske väzby prvkov krovu
 
Priehradové väzníky alebo priehradové nosníky sú moderným a efektívnym spôsobom riešenia strešných a zároveň stropných konštrukcií. Priehradové väzníky dokážu jednoducho a rýchlo preklenúť veľké rozpätia bez podopretia zvislými nosnými konštrukciami. Základným stavebným prvkom konštrukcie je priehradový väzník požadovaného tvaru. Väzník sa navrhuje pomocou autorizovaného softvéru a jeho vlastnosti zodpovedajú požiadavkám na únosnosť a deformáciu. Väzník je rovinná konštrukcia, z ktorej sa podľa projektu vytvára priestorová nosná konštrukcia strechy. Konštrukcia strechy je teda vytvorená jednotlivými rovinnými prvkami potrebného tvaru a konštrukčným systémom, ktorý tieto prvky spája a zabezpečuje ich stabilitu. Vývoj softvéru trvajúci niekoľko desaťročí dospel k verziám, ktoré jednotlivé rovinné prvky navrhujú ekonomicky, s maximálnym využitím prierezov.

Priehradové väzníky.JPG

Medzi výhody priehradových väzníkov patrí najmä:
- jednoduchá montáž krovu
- bezpečnosť a rýchlosť montáže krovu
- variabilita
- väzníkové krovy sú vhodné pre všetky typy striech
- nízka hmotnosť
- nie je potrebné stavať strop nad posledným podlažím
- skrátenie doby výstavby
- nie sú potrebné nosné vnútorné steny, čo sa prejaví aj v úspore nákladov pri zhotovení základovej dosky
- zastrešenie objektov s veľkým rozponom do 30 m, bez podopretia väzníka v strede
- certifikované morené rezivo triedy C24

 • Projekty domov

 • Montované domy

 • Infra vykurovacie fólie

 • Nízkoenergetické rodinné domy na kľúč

 • Slnečný kolektor

 • Rodinné domy v Bratislave

 • Rodinný dom Bratislava predaj kúpa prenájom

 • Ekologický dom

 • Zero waste rodinný dom

 • Stavba nízkoenergetického rodinného domu

 • Stavba ekologického domu Bratislava

 • Montovaný dom Štúrovo

 • Stavebný firma rodinný dom Štúrovo

Dom, ktorý vám ušetrí