• Elprovod s.r.o.

TAKTO SA STAVAJÚ NIZKOENERGETICKÉ DOMY!

Nízkoenergetický rodinný dom je pomerne rozšírené slovné spojenie. Naozaj však viete, čo všetko si pod týmto pojmom treba predstaviť? Vysvetlíme vám, aké sú súčasné požiadavky na takéto domy, ktoré materiály sú na ich výstavbu vhodné a aj to, aké trendy tento typ stavieb v blízkej budúcnosti ovplyvnia. Potrebné informácie ilustrujeme príkladom projektu a výstavby nízkoenergetického drevodomu, ktorý stojí na Slovensku.

Súčasná doba ponúka širokú škálu možností, rovnaké to je aj pri výbere rodinného domu. Je len na budúcom majiteľovi, aké kritéria sú preňho podstatné. V súčasnosti je však potrebné myslieť nielen na cenu a vzhľad domu, ale aj na životné prostredie, ekologické materiály a spotrebu energie.


Po zvážení všetkých spomínaných faktorov padne voľba na čoraz populárnejšie nízkoenergetické a moderne vyzerajúce drevodomy. Nová smernica EÚ o energetickom hospodárení budov nás už teraz zaväzuje pristupovať k výstavbe nových domov veľmi zodpovedne, aj preto sú nízkoenergetické domy správnym riešením aj pre budúcnosť. Ak sa rozhodnete pre energeticky úsporný dom, myslite na to, že musí spĺňať niekoľko základných požiadaviek, ktoré sa zohľadňujú už pri príprave projektu. Ak má byť dom naozaj nízkoenergetický, je potrebné navrhnúť a zrealizovať tepelnú izoláciu, detaily bez tepelných mostov, vzduchotesnosť, úsporné okná a riadené vetranie s rekuperáciou tepla.


Základom dobrej stavby je vhodný konštrukčný systém, ktorý musí spĺňať nároky na statiku, priestorovú tuhosť a stavebnú fyziku. Veľmi podstatnou časťou je precízne plánovanie hrúbky tepelných izolácií, materiály a konštrukčný systém, ktoré budú eliminovať tepelné mosty a zabezpečia potrebnú tepelnú ochranu. Pri nízkoenergetických domoch je hrúbka tepelnej izolácie pomerne veľká. Funkčným riešením je v tomto prípade skriňový nosník, ktorý pri zabezpečení dostatočnej statickej únosnosti a tuhosti vykazuje čo najmenšie tepelné mosty. Veľmi nápomocné sú v tomto prípade vlastnosti dreva, ktoré má jedinečný pomer hmotnosti a pevnosti. Celý nosný systém je tvorený krabicovými izolovanými nosníkmi vyplnenými tepelnou izoláciou. Celý systém je opláštený drevenými veľkoplošnými materiálmi - z exteriéru DHF doskou a drevovláknitou doskou, ako parobrzda z interiéru bola použitá OSB drevoštiepková doska.


Napriek tomu, že realizácie nízkoenergetického drevodomu môže pre človeka bez predošlých skúseností vyzerať zložito, vďaka moderným a funkčným materiálom výstavba hrubej stavby drevodomu trvá len pár dní. Obvodové a priečkové panely vyrobené na mieru sa presne osádzajú do polohy podľa projektu. Taktiež stropné prvky sa osádzajú buď ako samostatné prvky so záklopom, alebo ako prefabrikované dielce. Po zafixovaní ich polohy nasleduje pripájanie pomocou konštrukčných spojov a spojovacích prostriedkov. Nosný systém strešného plášťa vytvárajú priehradové nosníky so styčníkovými doskami. Ich správne osadenie, pripojenie a vzájomné priestorové stuženie je veľmi dôležité. Tiež realizácia spojov cez kovové prvky musí byť dokonalá. Z pohľadu statiky drevené konštrukcie získavajú konečnú tuhosť a predpokladané dimenzované vlastnosti až po ukotvení a správnom vzájomnom pospájaní.Pri nízkoenergetických domoch je veľmi dôležité precízne prevedenie strechy tak, aby sme zabránili prieniku studeného vzduchu a vyhli sa tepelným mostom. Ideálnym riešením je použitie vhodnej parozábrany alebo ideálne klíma membrány. Klíma membrána sa využíva na dosiahnutie vzduchotesnosti. Napomáha správnemu fungovaniu systému riadeného vetrania. Na zatepľovanú strechu sa umiestňuje vždy od interiéru. Aby sa zabránilo tepelným mostom, spoj medzi pásom klíma membrány a fóliou umiestnenou zo spodnej strany, musí buť prelepený kvalitnou lepiacou páskou. Izolácia sa musí vkladať precízne na doraz a bez medzier. Pri viacvrstvovej aplikácii je potrebné dať pozor na to, aby sa styky izolácie neprekrývali a boli vyplnené všetky medzery a dutiny. Skladba drevenej konštrukcie strechy je po uložení tepelnej izolácie do priestoru medzi nosníkmi ukončená zo strany exteriéru zaklopením veľkoplošnými aglomerovanými drevoštiepkovými doskami. Po obvode strechy sú osadené atikové panely, ktoré vytvárajú priestor pre inštaláciu prídavnej tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu. Správne prevedená izolácia drevodomu je teda kľúčová. V prípade nízkoenergetických domov existuje viacero typov striech, ktoré pomáhajú udržať jeho fungovanie.

Pri nízkoenergetických domoch je výber správnych okien veľmi dôležitý. Aby sme dostali do interiéru dostatok svetla, v zimných mesiacoch dostatok tepla a v lete zabránili prehrievaniu, musíme vybrať okno spĺňajúce požadované vlastnosti už v projektovej fáze. Štandardne sa pre tieto typy domov používajú okná s izolačným trojsklom a izolovaných rámom. Správna montáž je nemenej dôležitá a vyžaduje si patričnú pozornosť a dôslednosť. Obzvlášť dôležité je ustrážiť napojenie okenného rámu na vzduchotesnú rovinu a správnymi spojovacími prostriedkami zamedziť prieniku chladného vzduchu do interiéru.V opisovanom nízkoenergetickom dome sme umiestnili rozvody pre prívod a odvod vzduchu pod stropom v izolácii. Teplý privádzaný vzduch pomôže vykurovať dom, dokonalým zaizolovaním potrubia sme zasa zabezpečili, aby sa energia z tepelného výmenníka cestou nestrácala.

S riešením a kvalitou nízkoenergetického drevodomu je nanajvýš spokojný aj jeho majiteľ Peter. „Návrh a dizpozičné riešenie tohto domu nemá žiadne hluché miesto. Od prvého momentu, keď sme sa tu nasťahovali, tak sme sa cítili, ako keby sme tu bývali odjakživa,” hovorí o bývaní v dome. Pochvaľuje si aj proces jeho stavby a kvalitu prevedenia: „Stavba prebehla bez problémov, v tom harmonograme, ako to bolo dohodnuté aj po zohľadnení klimatických podmienok. Stavba bola realizovaná v zime, keď sa striedali veľmi mrazivé obdobia s teplejšími. Prevedenie stavby a kvalita spĺňa naše predstavy.”


 

Máte záujem o ekologický dom? Kontaktujte našich odborníkov a nechajte si poradiť.


KONTAKTNÉ OSOBY:

Gabriel Gulyás (konateľ, realizácia) +421 911 100 977

Szilárd Ecsek (projektovanie) +421 905 422 883

E-mail: elprovod@gmail.com

Dom, ktorý vám ušetrí