• Elprovod s.r.o.

Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavieb a budov v roku 2021

Od 1. januára 2021 platia prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov. Pre všetky nové budovy platí energetická úroveň A0 – budovy s takmer nulovou potrebou energie. (Pre nové budovy verejnej správy od 1. januára 2019)


Hodnota primárnej energie A0 sa nedá dosiahnuť len splnením požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti obalových konštrukcií. Je potrebné zároveň použiť aj vhodný zdroj vykurovania a prípravy teplej vody.


Pri stavbe dôležité splniť tepelnotechnické požiadavky na obalové konštrukcie, avšak zvyšovanie hrúbok tepelných izolácií nemá v konečnom dôsledku až taký vplyv na primárnu energiu.


Prečo také dramatické sprísňovanie požiadaviek?

Požiadavky normy treba vnímať v širšom kontexte a v súlade so záväzkami Slovenska voči EÚ. V Európe dnes žije 5 % svetovej populácie, pričom na území Európy sa spotrebuje 33 % z celkovej spotreby energie. Dôvodom vysokej spotreby je vysoká materiálna úroveň. Značná časť energie sa do Európy dováža. A stále väčšie percento dovozu pochádza z hospodársky nestabilných regiónov. Nejde však len o čistý vzduch a úspory platieb za energiu, ale aj o strategické, mocenské a hospodárske otázky Európy.

Úspory v budovách sa systémovo riešia v rámci EÚ približne 10 rokov. Pákou na dosahovanie úspor energie na prevádzku budov je platná legislatíva (povoľovanie stavieb, kolaudácie a pod.).Zdroj tepla stavby a odhadovaná energetická trieda:

Elektrická energia: Pri použití zdroja vykurovania a prípravu teplej vody na elektrickú energiu, prakticky nie je možné dosiahnuť primárnu energiu do A0. Primárna energia vychádza do triedy B až C. Na dosiahnutie splnenia podmienky je potreba pridať rekuperáciu a solárne alebo fotovoltaické panely.


Tepelné čerpadlo: Pri použití zdroja vykurovania a prípravu teplej vody na plyn je možné dosiahnuť energetickú triedu A1. Na dosiahnutie energetickej triedy A0 je potrebné osadiť rekuperačnú jednotku a prípadne solárne alebo fotovoltaické panely.


Plyn: Pri použití zdroja vykurovania a prípravu teplej vody na plyn je možné dosiahnuť energetickú triedu A1. Na dosiahnutie energetickej triedy A0 je potrebné osadiť rekuperačnú jednotku a prípadne solárne alebo fotovoltaické panely.


Biomasa: Pri použití zdroja vykurovania a prípravu teplej vody na biomasu (drevo, peletky, drevná štiepka) primárna energia vychádza do A0. Nie je potrebné navrhovať rekuperáciu ani solárne alebo fotovoltaické panely.


Škála energetických tried energetickej hospodárnosti budovy v kWh/(m2.a):


Modelový výpočet energetickej triedy (bungalov):

Zdroj a viac info.: www.xella-dialog.sk

Dom, ktorý vám ušetrí