• Elprovod s.r.o.

MONTOVANÉ DOMY - ČO TO VLASTNE JE A AKO SA STAVAJÚ

Trend zdravého a ekologického bývania nie je len otázkou posledných rokov. Koncepty pre pasívne domy, nízkoenergetické drevodomy a drevostavby sa zrodili už pred rokmi a dorazili na Slovensko, kde sa tejto myšlienke a zdokonaľovaním produktov pre výstavbu pasívnych, drevených, montovaných rodinných domov venujeme veľmi intenzívne. Nevyhnutnosťou pre stavbu montovaného domu je detailný návrh a kvalitné prevedenie stavby, tiež výber konštrukčného systému kľúčový.


Drevo ako stavebný materiál má z hľadiska komplexu mechanických, tepelno-technických, estetických, úžitkových, technologických vlastností a dopadu na životné prostredie svoju nezastupiteľnú pozíciu. V súvislosti s drevostavbami hovoríme o eko stavbách, ktoré vychádza z konceptu pasívneho domu  (s dôrazom na bioklimatický design). Drevostavba poskytuje najlepší tepelný komfort a odpovedajúce úspory energie. Je trvalo udržateľná vzhľadom na environmentálne, ekonomické a sociálne faktory.Panelový konštrukčný systém je založený na výrobe jednotlivých druhov panelov stavebnej konštrukcie z dreva (panely – podlahové, obvodové, priečkové, stropné, štítové, strešné) vo výrobnej hale, ich doprave na miesto staveniska a rýchlej montáži pomocou techniky.


Základom konštrukcie panelov je drevený rám. Drevený rám panelu je konštrukčne prispôsobený s ohľadom na jeho funkciu, ktorú plní v stavebnej konštrukcii. Rám podlahového panelu je konštrukčne navrhnutý rozdielne ako rám obvodového panelu, priečkového nosného panelu, priečkového nenosného panelu, iný rám je navrhnutý pre stropný panel obvodového panelu a pod. Drevený rám je zvyčajne opláštený z vhodných veľkoplošných materiálov.Panely s rozdielnou funkciou majú prispôsobenú nielen konštrukciu a dimenzie rámu, ale využívajú aj iné veľkoplošné materiály. Priestor medzi rebrami je vyplnený tepelno-zvukovou izoláciou.


Dôvodom rozšíreného uplatnenia panelového konštrukčného systému pri výstavbe a montovaní drevodomov sú jeho konštrukčné, výrobné, montážne, finalizačné a iné prednosti. Miera zvládnutia a zužitkovania predností sa premieta do ceny výrobku, čo je dôležitý faktor pri rozhodovaní sa väčšiny stavebníkov pre realizáciu konštrukčného systému stavby. Hlavnou prednosťou konštrukcie panelového systému z dreva je možnosť maximálnej prípravy stavby vo výrobe a rýchla montáž a dokončenie stavby na stavenisku. Montovaný dom je hotový vo veľmi krátkom čase, keďže sa vynechávajú technologické prestávky, nutné pri mokrej výstavbe.


 

Máte záujem o ekologický montovaný dom? Kontaktujte našich odborníkov a nechajte si poradiť.


KONTAKTNÉ OSOBY:

Gabriel Gulyás (konateľ, realizácia) +421 911 100 977

Szilárd Ecsek (projektovanie) +421 905 422 883

E-mail: elprovod@gmail.com


Dom, ktorý vám ušetrí