1.jpg

PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri podpise Zmluvy o dielo sa platí záloha vo výške 10.000 EUR, táto suma je odpočítaná z poslednej faktúry/etapy výstavby.
 
1. ETAPA VÝSTAVBY:
Po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia sa začnú výkopové práce a zhotovenie základovej dosky. Celý proces trvá približne 3-5 dní a po jej dokončení sa zákazníkovi vystaví faktúra.
 
2. ETAPA VÝSTAVBY:
Základová doska sa nechá odležať približne 3-4 týždne (čas potrebný na vyzretie betónu), medzitým prebieha projektovanie výroby ako aj samotná výroba stenových panelov. Následne sa privezú panely na stavenisko, kde sa zmontujú a hneď nasleduje montáž stropnej a strešnej konštrukcie. Zákazníkovi sa vystaví faktúra.
 
3. ETAPA VÝSTAVBY:
Nasleduje zabudovanie vonkajších výplní otvorov, uloženie strešnej krytiny, vyhotovenie strešných klampiarskych prác, zhotovenie komína. Zákazníkovi sa vystaví faktúra.
 
4. ETAPA VÝSTAVBY:
Zahŕňa vyhotovenie podhľadov, základnú montáž elektroinštalácie, základnú montáž zdravotechniky (kúrenie) a tepelnú izoláciu podlahy + betónový poter. Zákazníkovi sa vystaví faktúra.
 
5. ETAPA VÝSTAVBY:
Zahŕňa pokládku vnútorných obkladov a dlažieb, tmelenie stien a ich následné prebrúsenie. Zákazníkovi sa vystaví faktúra.
 
6. ETAPA VÝSTAVBY:
Zahŕňa zhotovenie fasády s kontaktným zateplením, montáž vnútorných a vonkajších parapiet,  zhotovenie podmurovky.
Zákazníkovi sa vystaví faktúra.
 
7. ETAPA VÝSTAVBY:

Zahŕňa disperzné  maľovanie stien, pokládku vonkajších  dlažieb, montáž parkiet, sanity, finálnu montáž elektroinštalácie a zdravotechniky a všetky dokončovacie práce. Nasleduje konečné vyúčtovanie spojené s fakturáciou.
 
Z časového hľadiska to znamená, že od získania právoplatného stavebného povolenia dokážeme celú stavbu odovzdať zákazníkovi do 4 mesiacov. Tu už je započítaný aj čas potrebný na vyzretie základovej dosky.

projektácia rodinného domu elprovod brat
Kettle_House_7.jpg

Dom, ktorý vám ušetrí