1.jpg

STENY (HOTOVÉ PANELY)

Obvodové steny typu CLASSIC: U = 0,149 W/m².K
12,5 mm  Sádrovláknitá doska Fermacell
 0,2 mm  Paronepriepustná fólia Dorken GP
 150 mm  Nosná stĺpiková konštr. z KVH hranolov 50 x 150 mm
 150 mm  Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm  Sádrovláknitá doska Fermacell
 100 mm  Fasádna tepelná izolácia EPS
     5 mm  Fasádna omietka, armovacia sieťka, lepidlo, penetračný náter BASF
 275 mm  Celková hrúbka steny

Montovaný_dom_7.jpg

Obvodové steny typu CLASSIC+: U = 0,125 W/m².K
12,5 mm  Sádrovláknitá doska Fermacell
  56 mm  Inštalačná rovina + tepelná izolácia Knauf Ecose
 0,2 mm  Paronepriepustná fólia Dorken GP
 150 mm  Nosná stĺpiková konštr. z KVH hranolov 50 x 150 mm
 150 mm  Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm  Sádrovláknitá doska Fermacell
 100 mm  Fasádna tepelná izolácia EPS
     5 mm  Fasádna omietka, armovacia sieťka, lepidlo, penetračný náter BASF
 331 mm  Celková hrúbka steny

Vnútorné nosné steny:
12,5 mm  Sadrovláknitá doska
 150 mm  Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov
 150 mm  Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm  Sadrovláknitá doska
 175 mm  Celková hrúbka steny

Vnútorné nenosné steny (priečky):
12,5 mm  Sadrovláknitá doska
 100 mm  Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov
 100 mm  Dosková minerálna izolácia Knauf Ecose
12,5 mm  Sadrovláknitá doska
 125 mm  Celková hrúbka steny

Montovaný_dom_8.jpg

V stenách je zabudovaná príprava pre elektroinštaláciu podľa projektu elektroinštalácie.

 • Projekty domov

 • Montované domy

 • Infra vykurovacie fólie

 • Nízkoenergetické rodinné domy na kľúč

 • Slnečný kolektor

 • Rodinné domy v Bratislave

 • Rodinný dom Bratislava predaj kúpa prenájom

 • Ekologický dom

 • Zero waste rodinný dom

 • Stavba nízkoenergetického rodinného domu

 • Stavba ekologického domu Bratislava

 • Montovaný dom Štúrovo

 • Stavebný firma rodinný dom Štúrovo

Dom, ktorý vám ušetrí