1.jpg

VÝROBA HOTOVÝCH PANELOV

Panelový konštrukčný systém:
Najrozšírenejším stavebným systémom pri výstavbe rodinných domov je v európskych krajinách panelový konštrukčný systém. Základom konštrukcie panelov je stĺpiková (rámová) konštrukcia zhotovená z KVH  hranolov osovej vzdialenosti 625 mm. Stĺpiky sú ukotvené do spodného hranola rámu (prahu) a z vrchu sú preložené vrchným hranolom rámu. V prípade lokálneho vyššieho zaťaženia sa stĺpiky spájajú do dvoj-, troj-, alebo viacnásobne združeného prierezu.

Medzery v ráme konštrukcie sú vyplnené minerálnou tepelnou izoláciou. Na zabezpečenie priestorovej tuhosti a šmykovej únosnosti steny proti bočnému tlaku vetra sú steny opláštené veľkoplošnými sádrovláknitými doskami.

Hlavným cieľom panelovej výstavby drevostavby je presunutie čo najviac stavebných operácií do výrobnej haly – tzv. maximalizácia úrovne prefabrikácie.
 

Prefabrikovaný spôsob výstavby má nasledovné prednosti:
- Extrémne rýchly spôsob výstavby. Bežný čas montáže stenových panelov je 4 – 8 hodín.
- Maximálne vylúčenie poveternostných vplyvov počas výstavby
- Vysoká kvalita stavebných dielcov. Výroba prefabrikátov je presný proces v chránenom prostredí

 • Projekty domov

 • Montované domy

 • Infra vykurovacie fólie

 • Nízkoenergetické rodinné domy na kľúč

 • Slnečný kolektor

 • Rodinné domy v Bratislave

 • Rodinný dom Bratislava predaj kúpa prenájom

 • Ekologický dom

 • Zero waste rodinný dom

 • Stavba nízkoenergetického rodinného domu

 • Stavba ekologického domu Bratislava

 • Montovaný dom Štúrovo

 • Stavebný firma rodinný dom Štúrovo

Dom, ktorý vám ušetrí